Kosten en vergoedingen

U komt voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking wanneer u een verwijzing van de huisarts heeft.
 De basisverzekering vergoedt circa 5 tot 10 behandel-afspraken in de Basis-GGZ (GBGGZ). 

De specialistische GGZ (SGGZ) is er voor behandeling van de meer complexe problemen. Binnen de SGGZ zijn meer behandel-afspraken mogelijk dan binnen de GBGGZ.
 U komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer u daartoe een verwijzing van de huisarts heeft. 

 

* Bij on-gecontracteerde zorg krijgt u, afhankelijk van uw verzekering, een behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed. Bij een pure   restitutiepolis bent u vrij in het kiezen van uw behandelaar en krijgt u uw kosten volledig vergoed. Sommige verzekeraars verkopen een restitutiepolis maar vergoeden niet het hele bedrag maar ongeveer 90% van de kosten. 

Bij een naturapolis krijgt u een deel van de kosten vergoed; tussen de 50-80%. 

* Nota  Bij on-gecontracteerde zorg krijgt u aan het einde van de behandeling u een rekening die u aan mij moet voldoen. De rekening moet u bij uw verzekering indienen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.  

 

* Wettelijk verplicht eigen risico van € 385 (2021) welke de zorgverzekeraar niet zal vergoeden. 

 

* Kosten voor partnerrelatie worden niet meer vergoed; de kosten voor partnerrelatietherapie bedragen voor 2021

€ 100,00 per uur.

 

* U kunt de behandeling ook zelf betalen, de kosten zijn gelijk aan het NZA tarief..

       

In geval u een afspraak mist of bij een afzegging minder dan 24 uur voor het consult breng ik het volledige consult bij u in rekening. Deze kosten kunt u niet in rekening brengen bij de verzekering.

 

Zie voor verdere informatie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa 

Tarieven en prestaties - Nederlandse Zorgautoriteit - NZa.nl