Kosten en vergoedingen

 

De specialistische GGZ (SGGZ) is er voor behandeling van de meer complexe problemen.
 U komt voor vergoeding in aanmerking met  een verwijzing van de huisarts. 

 

* Bij on-gecontracteerde zorg krijgt u, afhankelijk van uw verzekering, een behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed. Bij een pure   restitutiepolis bent u vrij in het kiezen van uw behandelaar en krijgt u uw kosten volledig vergoed. Sommige verzekeraars verkopen een restitutiepolis maar vergoeden niet het hele bedrag maar ongeveer 90% van de kosten. 

Bij een naturapolis krijgt u een deel van de kosten vergoed; tussen de 50-80%. 

* Nota

U krijgt u maandelijks een rekening via infomedics. De rekening kunt u bij uw verzekering indienen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.  

 

* Wettelijk verplicht eigen risico. Ongeacht de hoogte van de vergoeding die u voor een behandeling in de ggz ontvangt, is dit altijd na        verrekening met uw wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2022 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar.      Dit betekent dat u de eerste € 385,- (of meer, als u voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van uw zorgkosten zelf moet betalen,           althans als u dat al niet heeft besteed aan andere zorg in hetzelfde kalenderjaar.

 

* Kosten voor partnerrelatie worden niet meer vergoed; de kosten voor partnerrelatietherapie bedragen voor 2022

   €110,00 per uur.

 

 * Afwezig

 In geval u een afspraak mist of bij een afzegging minder dan 24 uur voor het consult breng ik bij u de kosten van een consult in rekening.   Deze kosten kunt u niet in rekening brengen bij de verzekering.

        * Eerst uw zorgverzekeraar benaderen

          Om onverwachte kosten naderhand te voorkomen, raden wij u dringend aan om vooraf uw zorgverzekeraar altijd te vragen naar de                      exacte voorwaarden en vergoeding voor uw ggz-behandeling. Soms is het nodig om voor de start van een behandeling toestemming te                vragen  aan uw zorgverzekeraar. 

 

  Zie voor verdere informatie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa 

  Tarieven en prestaties - Nederlandse Zorgautoriteit - NZa.nl 

 

      * Veranderen van zorgverzekering

       Eén keer per jaar mag u wisselen van zorgverzekering. Wij raden u aan om een zuivere restitutiepolis te nemen, omdat u naast een                     volledige vergoeding van de zorgkosten ook vrij bent in uw keuze van bijvoorbeeld arts, ziekenhuis of ggz-instelling. Alhoewel een                         restitutiepolis qua premie iets meer kost dan een naturapolis, krijgt u doorgaans wel veel meer vergoed. Let op! U kunt uiterlijk tot 31                   december uw huidige zorgverzekeraar opzeggen. Vanaf 1 januari kan dat niet meer!