Psychotherapie 

Binnen mijn praktijk kunt u terecht voor kortdurende klachtgerichte therapie, voor langer durende inzicht gevende therapie, voor psychoanalyse, partnerrelatietherapie, supervisie en leertherapie.

 

Voor wie

Het kan zijn dat u al langere tijd aanloopt tegen problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties en werk. U worstelt met klachten zoals angst, somberheid of boosheid, die lastig te hanteren zijn en die u belemmeren en eenzaam doen voelen. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn vaak heel verschillend. Vaak liggen verschillende negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

 

Doel van de psychotherapie 

Het doel van psychotherapie is om psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat u de rest van uw leven gelukkig zult zijn maar met behulp van de therapie is het mogelijk problemen beter te leren hanteren. De duur van de psychotherapie is wisselend en afhankelijk van de complexiteit van de problemen. Mijn referentiekader is overwegend psychoanalytisch met de gedachte dat inzicht in de eigen, vaak onbewuste gedrags- en gevoelspatronen zal leiden tot het beter hanteerbaar maken van problemen.

 

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en leren begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

 

Jongvolwassenen (18-23 jaar) en volwassenen kunnen bij mij terecht.

 

Supervisie en leertherapie geef ik in het kader van de KP, GZ en psychotherapieopleiding.