Aanmelding

U kunt zich op twee manieren bij mij aanmelden: 

1    telefonisch: 06-22006095, wanneer u inspreekt bel ik u zo snel mogelijk terug.

2    via mijn emailadres jetjacobs17@gmail.com

Voor psychotherapie SGGZ en voor de BGGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig waarop staat voor welke zorg en met welke reden u bent doorverwezen.

 

Wachttijd

Ik adviseer u om vooral contact met mij op te nemen om mogelijkheden te bespreken. Er is op dit moment een wachttijd van enkele maanden. 17-04-2023.  Maandelijks wordt op de website de wachttijd geactualiseerd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met mij of met uw verwijzer. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en uw behandeling binnen 10 weken na de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Voor wie

Volwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zich bij mij aanmelden.

 

Klachten over uw behandeling

Mocht u klachten hebben over uw behandeling dan is het prettig wanneer u deze eerst met mij, uw behandelaar, bespreekt. Komen wij er samen niet uit dan kunt u contact zoeken met mijn beroepsvereniging de NVP.

 

Kwaliteitsstatuut 2022 is goedgekeurd op 07-03-2022 en in de praktijk aanwezig.

kwaliteitsstatuut historie.pdf