Aanmelding

U kunt zich op twee manieren bij mij aanmelden: 

1    telefonisch: 06-22006095, wanneer u inspreekt bel ik u zo snel mogelijk terug.

2    via mijn emailadres jetjacobs17@gmail.com. of  H.jacobs@extenzo.nu

Voor psychotherapie SGGZ en voor de BGGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig waarop staat voor welke zorg en met welke reden u bent doorverwezen.

 

Wachttijd

Er is op dit moment een wachttijd van 5 maanden (27-09-2021). Maandelijks wordt op de website de wachttijd geactualiseerd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met mij of met uw verwijzer. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en uw behandeling binnen 10 weken na de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Voor wie

Volwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zich bij mij aanmelden.

 

Klachten over uw behandeling

Mocht u klachten hebben over uw behandeling dan is het prettig wanneer u deze eerst met mij, uw behandelaar, bespreekt. Komen wij er samen niet uit dan kunt u contact zoeken met mijn beroepsvereniging de LVVP. www.lvvp.nl

 

 

 

 

kwaliteitsstatuut alleen lezen
PDF – 89,1 KB 444 downloads