vergoeding 2023

Voor informatie over de vergoeding van de BGGZ en de SGGZ verwijs ik u naar de website van de contractvrije psycholoog voor tarieven 2023.. Ook wil ik u adviseren bij onduidelijkheden over de vergoeding contact op te nemen met uw verzekering.

In het eerste gesprek kan ik u ook verder informeren.